Koningsdag 2024

Koningsdag 2024 - Samen

Beste inwoners van Kwintsheul, 2023 stond in het teken van ons 100-jarig jubileum en dat hebben we geweten! Koningsdag was een drukbezochte editie en de Feestweek heeft onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. Uit de vele reacties die we na afloop hebben gekregen, kunnen we concluderen dat ook de inwoners van Kwintsheul en de bezoekers van de Feestweek hebben genoten, dat smaakt naar meer! 

Het jubileumjaar is door een aantal oudgedienden aangegrepen om te stoppen bij ons. Via deze weg wil ik Cor, Mariëlle, Monique en Ronald hartelijk danken voor de prettige samenwerking en bij elkaar opgeteld ruim 50 jaar vrijwillige inzet. Het gevolg van dit vertrek is dat we een nieuwe secretaris, penningmeester en voorzitter moesten vinden. Getracht is om de eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van het comité te vinden, maar dit is helaas niet gelukt. Charlotte Vergouwen is de nieuwe penningmeester en ik ben dus de opvolger van Ronald Verkade als voorzitter. Als geboren en getogen Heulenaar is het een eer om in deze rol wat terug te doen voor ons prachtige dorp! De vacature van secretaris is nog vacant en daar zoeken we nog iemand voor. Voor de gestopte comitéleden zijn reeds waardige vervangers aangetrokken, dus we staan gesteld voor de toekomst!  

Hebben deze wijzigingen nog gevolgen voor u? Uiteraard niet! Wij gaan gewoon door met het organiseren van de activiteiten die u van ons gewend bent. De feestelijkheden rondom Koningsdag, op 4 mei de Nationale Herdenking in samenwerking met de Kastanjehof en de Feestweek die dit jaar van 12 t/m 15 juni wordt georganiseerd in samenwerking met het Wielercomité.  

Het woord samenwerking komt een aantal keer terug in dit stuk tekst en dat is niet voor niks. Met samenwerken kom je immers verder dan alleen. Samen met onze sponsors, vrijwilligers en partners als Scouting Kwintsheul, de Kastanjehof, Wielercomité Kwintsheul, Vitis Welzijn en St. Gregorius willen we komende jaren goed georganiseerde en drukbezochte evenementen organiseren en de inwoners van Kwintsheul trots laten zijn op ons dorp en de actieve gemeenschap die we samen vormen! 

Koningsdag staat voor de deur, hopelijk zien we u daar bij een van de activiteiten en kunnen we samen de verjaardag van onze Koning vieren. Via deze weg wil ik u alvast veel plezier toewensen! 

Hartelijke groet, 
Paul Helleman