Oranjecomité Kwintsheul steunt Scouting Kwintsheul met verduurzaming en opknappen clubgebouw!

Kwintsheul 23-12-2023 - Oranjecomité Kwintsheul heeft als goed doel in 2023 het verduurzamen en opknappen van het clubgebouw van Scouting Kwintsheul gekozen. Om dit te bewerkstelligen wordt een bedrag van €1.500,- beschikbaar gesteld. 

Zaterdagmiddag rond een uur of half 2 wordt door een groep zeeverkenners hard gewerkt in de loods aan de Zwet. Het opknappen en onderhouden van de boten vergt de nodige inzet en arbeid. Ook aan het gebouw zelf moet het nodige onderhoud gedaan worden en ook gezien de stijgende prijzen van energie is het verduurzamen van het gebouw noodzakelijk geworden.

Om de scouting met dit doel te helpen is besloten om eenmalig een bedrag van €1.500,- te schenken. Paul Helleman, de nieuwe voorzitter van het Oranjecomité, licht dit toe. "Het Oranjecomité is een stichting zonder winstoogmerk en organiseert evenementen voor het dorp Kwintsheul. In het verleden hebben we regelmatig bedragen aan lokale goede doelen geschonken als onze financiële situatie dat toeliet. In de onzekere coronajaren hebben we dit niet kunnen doen, maar sindsdien zien we een duidelijke stijgende lijn. De evenementen worden drukker bezocht en de bezoekersaantallen van de Feestweek waren dit jaar ver boven verwachting en daardoor hebben we financieel goed gedraaid dit jaar. Hierdoor kunnen we het ons veroorloven om dit jaar een groter bedrag beschikbaar te stellen." Roel vult aan "Dit bedrag hadden we niet aan zien komen en we zijn er dan ook oprecht heel blij mee! Hiermee kunnen we weer een grote stap zetten om het pand verder op te knappen en te verduurzamen." 

De samenwerking tussen het Oranjecomité en scouting Kwintsheul bestaat al vele jaren. "Rondom Koningsdagen en tijdens de feestweken kunnen we altijd een beroep doen op vrijwilligers van de scouting. Dit is voor ons zeer waardevol en ze krijgen daar altijd een kleine vergoeding voor. Met dit bedrag willen we de scouting een extra steuntje in de rug geven en bedanken voor de jarenlange samenwerking!"