Sponsor feesttent Oranjeloop

Hoofdsponsor Oranjeloop

Sponsor feesttent Koningsdag

ODE AAN MIJN GEBOORTEDORP KWINTSHEUL


Kwintsheul, dat knusse dorp met Heulebrug

Ik denk zo vaak aan jou terug

en daarmee aan mijn kinderjaren

die zonnig en gelukkig waren.


Kwintsheul, 't had vroeger geen notabelen

Maar Mensen van formaat waren er velen.

Grote gezinnen, kinderen een stuk of tien

gezellig hoor, Soms nog meer misschien.

De Zomerdag met volle schuiten op het water

Helaas, helaas geen bruggetje meer later....

Geen fiets of wandelpaden in de kom,

maar je kon de Bult of 't Groene padje om.

De Heul, Met neomisten, bruidjes erebogen

en priesters in hun zwarte togen.


Veel dochters traden in het klooster,

om vroom te leven naar regel en rooster.

De ouwe Heul, met de Barak en de Kraton,

waar iedereen de ander kon (Heuls y. kende)

Met z'n dikke en z’n zwarte en lange Jan,

daar weten jullie alles van.

Met Janus en Knelis van der Knaap.


Alles te koop je stond nooit voor aap,

van kerkboeken, suiker, peterolie,

tot sajet, krijtjes, vorst, en wonderolie,

van alles om te gebruiken of te eten.

Betalen? Wanneer? Dat moest je zelf weten.

Piet Kuijpers en Joor Thoen

hadden als melkboer genoeg te doen.


Toon Verkuilen, Adriaan Scholles, Henk Bom en Jan Veenman de vier bakkers

zorgden voor de 4-ponders voor hun makkers.

Niek Loonans en Jan Schulte, ook zoiets

maakten of daar kocht je een nieuwe fiets.

Barbiers: Piet Bosman en Kees Eekhout maakte met een grote haal

vele snorren en kruinen kaal.

Klaas van der Zande en Willem Thoen

hadden in 't timmerwerk veel te doen.


Niet te vergeten Arie en Cootje van Dool

daarom was veel pret en jool.

Jan Valk en Adriaan Janzen

lieten Muizen op meelzolders dansen.

Koos van Ooyen en Klaas Buis

voelden zich in de Heul best thuis.

Met hun honden Janus en Sjennie

iedere Heulenaar kende die.


Maar Sepers en Jan Lier

voor kapotte schoenen of een zere spier.

Kees van der Hoeven en Jan van Leeuwen

waren de bodes van die eeuwen.

Ber Schulte de smid

besloeg veel paarden soms ook een hit.

Vriend was hij voor de paarden

en Siem maakte kapotte pannen en haarden.

Piet Knaap, de kolenboer

verkocht turven en Kolen, een hele toer.


Piet Lier en Bas Alleblas

voeren de kolen naar de Ketel om ze te verbranden tot as.

Engel van de Berg met de "Adriana Maria"

Zuiderwijk met de "Alleqonda"

en Arie Knaap Met “Morgenster”

haalden de vrachten van heinde en ver.

Bij Leen van Dijk, bij Toos van Faase, (van Etten).

kocht je broeken, sokken, hemden en petten.

 

Jacob Beek en van der Elst

verfden de huizen op z'n felst.

Wat denk je van Mie en Bertus Kraan

lang zou ik nog door kunnen gaan.

En je kent de omgeving van de Heulebrug

zonder, Kees Scheer en Arend Vis niet terug.

In 't café van Knaap en Janus Zuiderwijk

voelde menig Heulenaar zich rijk.


Was het warm in ons paradijs

dan had je bij Mulder of Bert Gerritsen het lekkerste ijs.

Kennen jullie nog de 1e dokter Alsemgeest?

Heeft op de flets hier heel wat afgesjeesd.

Hij woonde in de Prins Bernhardstraat

en stond voor iedereen paraat.

Won voetbalclub. "Sint Michael",

dan sprong ieder uit zijn vel.


Zwart en geel waren de kleuren

op het veld viel te bespeuren.

En als onze club verloor

gingen de supporters er stil vandoor.

Die ouwe Heul was toentertijd

toch een en al gemoedelijkheid.

Als er weer een bedevaart zou wezen

werd het van de preekstoel afgelezen.

Voor degene die mee wilde gaan

de bus, die zou bij Tinus staan.


Ja, wie van ons heeft ooit geweten

dat die man Verbraeken heette?

Rijk was ons dorp niet

ieder gezin bad zijn limiet

en daarom kwam er ook dan

vaak "eet Lamers Zuurkool" uit de pan

Kees Thoen, hij was koster moet je horen,

verzorgde de kerk en de klokkentoren.


Bij rouwen en trouwen

kon je op Kees de koster bouwen.

En kwam je blij of verdrietig uit de kerk?

De familie Schalke in het gebouwtje maakte er

iets gezellig van, dat was hun werk.

De ouwe Heul met “Sint Gregorius” de fanfare

en het kerkkoor, dat was je ware.

Het Maria-congregatie en de gezellen

wat zal ik U nog meer vertellen?

"De oude Heul gaat nooit verloren"

kon je vroeger met de oranjefeesten horen.

"De ouwe Heul gaat bovenal"

Zo was het en ik weet, dat het voor ons zo blijven zal.


Onbekende dichter